Biljana Vladimira Keković

Rodena u Podgorici, 1970.god.

Diplomirala na FLU na Cetinju, odsjek grafičkog dizajna u klasi prof. Mila Grozdanića i odsjek slikarstva u klasi prof. Ratka Lalića, 1993.godine. Magistrant je slikarstva u klasi prof. Branislava Sekulica. Studijski boravila u Cite-u International des Arts, Pariz, 2006. i Center d’Art i Natura, Farrera de Pallar, Španija, 2001. i 2003.god. Imala je više samostalnih izložbi, a učestvovala je na brojnim kolektivnim izložbama u zemlji i inostranstvu . Član je ULUCG-a.

  

Nagrade: