Jovan Blagote Keković

Rođen 06.09.1926 godine u Gornjem Zagaraču. Osnovnu školu završio u Gornjem Zagaraču, nižu gimnaziju u Danilovgradu, a učiteljsku školu u Herceg Novom i Pedagošku akademiju u Nikšiću.

Učesnik je NOR-a, skojevac od 1943. godine, i član KPJ-u od 23.03.1945. godine. Godinu dana, 1947. i 1948. godine, bio sekretar Mjesnog odbora Petrovac, srez danilovgradski. Radio kao učitelj u školama danilovgradskog, pljevaljskog i cetinjskog sreza do 01.09.1959. godine. Od tada, do penzionisanja, radio je kao nastavnik u osnovnoj školi “Boro Ćetković” u Titogradu - Podgorici. Za uspjeh u nastavnom radu je više puta nagrađivan.

Preminuo je u Podgorici 28.12.2013.g u 88. godini života.

Autor je prvog izdanja knjige "Porijeklo i rodoslov Kekovića iz Zagarača".